Архив

Парк на Военната Академия

Адрес:
бул.
ZIP:
1504
Град:
София
Държава:
Държава: bg

Информация

Паркът на територията на Военната Академията, както и принадлежащото му езеро е създаден през 1906 г., но предисторията му започва с крепостен акт от 13 юли 1895 г.-, в който се посочва, че собственикът Димитър Петров продава на Военното министерство една четвърт от нива в Подуенската махала в размер на 30 уврата (около 30 декара). В края на ХIХ век този район се намира извън пределите на град София и първоначално принадлежи на Военното училище, а по-късно става собственост на Военната академия. Паркът е проектиран от архитект Фридрих Грюнангер, който е автор на забележителни в архитектурно отношение обществени сгради и частни домове в София (Духовната академия; Синагогата; сградите, в които се помещават Турското посолство и Китайското посолство).Паркът е изграден в смесен пейзажно-регулярен стил, т.нар. в парковото изкуство “английски стил”, с характерните за него алеи с прави осови линии и свободно следващи терена творчески конструкции. Важен архитектурен елемент е езерото, изпълнено във формата на буквата “Ф” – началната буква в името на цар Фердинанд, на когото е наречен паркът.
Паркът притежава особена стойност като културно-историческо наследство, допълващо комплекса от сгради. Цялостната композиция създава автентичната обстановка на поредица от исторически събития от дейността на Военното училище, Военната академия и българската войска.
Дата Събитие Къде Град Категория
Currently no events are available